Inne tłumaczenia

Tłumaczenia ustne i pisemne to najczęstsze zlecenia. Jesteśmy także gotowi na mniej powszechne potrzeby klientów. W naszej ofercie mamy także nietypowe i nowatorskie usługi tłumaczeniowe.

Nasi tłumacze mają doświadczenie w transkrypcji, czyli zapisie ustnych wypowiedzi w obcych językach i ich tłumaczeniu. Możemy zapewnić pisemne tłumaczenie w czasie rzeczywistym dla odsłuchiwanego tekstu prezentacji lub filmu (usługa Speech-to-Text), a także przygotować transkreację materiałów reklamowych, czyli zaadaptować globalny przekaz reklamowy do lokalnych uwarunkowań kulturowych.

Szybka pomoc językowa w przygotowaniu do wystąpienia publicznego – tylko u nas! Jako jedyni na rynku oferujemy tę unikatową usługę.

Wybierz, w czym jeszcze możemy być pomocni.