Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny

Z poszanowaniem niniejszych zapisów:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

GEMRA tłumaczenia specjalistyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32A lok. 40, 02-532 Warszawa, jako Państwa Administrator Danych Osobowych, informuje, że:

1. Pani/Pana dane będziemy przetwarzali na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Pani/Pana dane będziemy przetwarzali w celu świadczenia przez nas usług tj.: przygotowania wyceny na potrzeby realizacji usługi, realizacji usługi oraz działań marketingowych po jej wykonaniu, a także na potrzeby rekrutacji (dotyczy to osób przesyłających dokumenty rekrutacyjne do Administratora).
3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali przez czas obowiązywania umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu w celach: o dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, o wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, o statystycznych i archiwizacyjnych, Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat od czasu zakończenia współpracy, a dane pozyskane w ramach procesu rekrutacji – do roku od dnia jej zakończenia.
4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę GEMRA tłumaczenia specjalistyczne.
5. Pani/Pana dane będziemy udostępniali osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pani/Pan danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: office@gemra.pl.

Jakie dane zbieramy?

Za pośrednictwem formularzy (formularz Wyceny- zapytanie o wycenę tłumaczenia, Ankieta tłumacza pisemnego, Ankieta tłumacza ustnego, formularz kontaktowy dla klienta w celu zadania dowolnego pytania), użytkownicy proszeni są o podanie danych kontaktowych / teleadresowych.
Nie zbieramy innych danych zgodnie z zasadą minimalizacji.
Skorzystanie z formularzy jest dobrowolne, pozostawienie danych jest jednak konieczne, jeśli chcą Państwo skorzystać z możliwości, które dany formularz oferuje.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Dane kontaktowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji bieżących zleceń i procesów rekrutacyjnych, oraz marketingowych, o ile wyraziła/ł Pani/Pan na to zgodę wysyłając formularz.