Tłumaczenia ustne – migowe

Oferta naszych usług obejmuje także tłumaczenie na Polski Język Migowy, w skrócie nazywany PJM.

Polski Język Migowy to język naturalny, którym posługują się osoby głuche od urodzenia.

Takich rodzimych użytkowników języka migowego nazywa się Głuchymi, rozpoczynając to słowo wielką literą. Zdarza się, że osoby te znają język polski, lecz jest on dla nich językiem obcym.

Polski Język Migowy jest językiem naturalnym osób Głuchych. Ma własną gramatykę oraz słownictwo, inne niż język polski.  Niewiele osób jest świadomych tego, że język polski jest dla osób Głuchych językiem obcym.

Dlaczego warto korzystać z usług doświadczonych tłumaczy PJM?

  • aby spełnić wymóg ustawowy obowiązujący organy administracji państwowej
  • aby budować pozytywny wizerunek swojej firmy, dbającej o społeczną odpowiedzialność
  • aby wzmocnić więzi ze społecznością Głuchych
  • aby otworzyć się na nowych odbiorców swoich produktów lub usług. Głusi są przecież takimi samymi konsumentami jak osoby słyszące!

Współpracujemy z najlepszymi tłumaczami PJM w Polsce.

Zapraszamy do składania zapytań o wycenę tłumaczenia na język migowy.