Tłumaczenia ustne – szeptane

Tłumaczenie szeptane to szczególna odmiana tłumaczenia symultanicznego, stosowana w wyjątkowych okolicznościach.
Tłumacz tłumaczy na bieżąco wypowiedź szeptem dla jednego lub maksymalnie dwóch odbiorców.

W przypadku gdy grupa jest większa do tego rodzaju tłumaczeń stosuje się specjalne urządzenia – infoporty, dające większy komfort pozostałym uczestnikom spotkania, gdyż „szeptanie” tłumacza nie przeszkadza wtedy osobom niekorzystającym z tłumaczenia.

Stosuje się je także w trakcie tłumaczeń ustnych, które odbywają  się w trudnych warunkach akustycznych, przy hałasie pochodzącym z otoczenia: na halach produkcyjnych czy w terenie.

Infoport, zwany też tour-guidem, to niewielki odbiornik bezprzewodowy, który odbiera głos tłumacza mówiącego do mikrofonu i stojącego w bezpiecznej odległości zarówno od prelegentów, jak i innych uczestników konferencji, i przekazuje przez słuchawki „prosto do ucha” uczestników wydarzenia. Działa sprawnie na odległość do 80 metrów.

Dzięki temu małemu urządzeniu wszyscy uczestnicy spotkania nie tylko rozumieją, co się mówi, ale też czują się komfortowo.

Infoport w dobie pandemii uzupełnia listę środków zwiększających bezpieczeństwo sanitarne.