Speech to text

Angielska nazwa oddaje istotę tej usługi. Jest to transkrypcja, czyli zapis tekstu mówionego wraz z tłumaczeniem w czasie rzeczywistym.

Tłumacz ustnie przekłada tekst ze słuchu, a jego słowa są pokazywane w postaci napisów. Tłumaczenie wyświetla się na ekranie lub telebimie transmisyjnym.

Metodę tę wykorzystuje się przy dużej liczbie osób uczestniczących w wydarzeniu, gdy ryzyko zniszczenia lub utraty sprzętu (infoportów) jest bardzo wysokie.