Tłumaczenia ustne – konsekutywne

Stosowane podczas rozmów, negocjacji, spotkań biznesowych i oficjalnych.
Tłumacz tłumaczy kolejne fragmenty wypowiedzi. Ten tryb wydłuża niestety czas spotkania.

Podczas tłumaczenia konsekutywnego, tłumacz stoi blisko mówiącego, by go dobrze słyszeć i utrzymywać kontakt wzrokowy. Ten rodzaj tłumaczenia wymaga niezwykłej koncentracji i bardzo dobrej pamięci.

Proces tłumaczenia może być wspomagany odpowiednio sporządzanymi notatkami.
Umiejętność notowania symboli i znaków pomagających w sztuce tłumaczenia nazywa się notacją.