Transkreacja

Transkreacja jest połączeniem sztuki przekładu ze sztuką interpretacji.

Polega na oddaniu sensu, idei i emocji oryginału.

Zazwyczaj stosuje się ją w lokalizacji przekazu reklamowego, haseł i sloganów. Polega na zachowaniu w niej idei tekstu oryginalnego, natomiast dobór środków wyrazu zależy od tego, do kogo jest kierowany przekaz, od specyfiki języka oraz kultury, do której należy grupa docelowa.