Tłumaczenia w czasie wizyty Prezydenta Francji

18 lutego 2020

Początek roku zaliczamy do niezwykle intensywnych.

Nasze biuro, GEMRA tłumaczenia specjalistyczne, miało zaszczyt zapewnić tłumaczenia ustne podczas szeregu spotkań i konferencji, które odbyły się przy okazji wizyty Prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

W poniedziałek 3 lutego tłumaczyliśmy I Polsko-Francuskie Forum Przemysłu Przyszłości, które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Współorganizatorami Forum były Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP oraz Ministerstwo Klimatu.

W poniedziałkowym Forum uczestniczyli ministrowie Polski i Francji – Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju oraz Bruno Le Maire, Minister Gospodarki i Finansów. A także Elisabeth Borne, Minister Transformacji Ekologicznej i Solidarnej oraz Michał Kurtyka, Minister Klimatu. W ramach I PFFPP zostały podpisane dwa porozumienia o współpracy.  Odbyły się także panele dyskusyjne, prezentacje polskich firm, networking oraz spotkania biznesowe.

Tego dnia zapewniliśmy również tłumaczenie kilku innych spotkań na wysokim szczeblu.

We wtorek 4 lutego towarzyszyliśmy prezydenckiej delegacji w czasie wizyty na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Zakres tematyczny wydarzeń był bardzo szeroki – od transformacji energetycznej, nowych technologii, budownictwa, przemysłu stoczniowego i obronności po współpracę gospodarczą. Tego typu wizyty zawsze wymagają od nas jako tłumaczy znajomości bardzo rozległej terminologii oraz wiedzy o świecie. Niezbędna też jest wysoka odporność na stres i umiejętność dostosowania się do zmian. Takie zadania dają jednak dużo satysfakcji.

Niezwykle przydatne okazało się tu doświadczenie właścicielki biura, Anny Gemry, która wielokrotnie pełniła funkcję tłumacza podczas oficjalnych wizyt prezydentów, premierów i ministrów, zarówno we Francji jak i w Polsce.